Sähköistä taloushallintosi - säästät aikaa ja rahaa
Ota yhteyttä ja kysy tarjoustamme!


slider 080


Päivärahat 2013

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:  

  • yli 6 tuntia (osapäiväraha) 17,00 euroa
  • yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 38,00 euroa

Kun matkaan käytetty aika ylittää viimeisen täyden matkavuorokauden   

  • vähintään 2 tunnilla 17,00 euroa
  • yli 6 tunnilla 38,00 euroa

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 9,50 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 19 euroa.